×

خطا

The form #7 does not exist or it is not published.

تحصیل یار شدن سازمان ها


تحصیل یار جمعیت، سازمانی است که متقبل پرداخت هزینه های تحصیل یک یا چند دانش آموز مستعد بی بضاعت در قالب طرح تکفل تحصیلی می شود. سازمان شما می تواند با پیوستن به جمع (تحصیل یاران جمعیت) کودکان تحت پوشش جمعیت را در مراحل مختلف تحصیلی یاری نمایند. با توجه به برآوردهای انجام شده هزینه های تحصیلی و حمایتی لازم برای هر دانش آموز(شامل هزینه های بیمه عمر،هزینه کتاب ؛دفتر و....) در هر ماه بالغ بر 500/000 ریال می‌باشد که سازمان شما با پرداخت این مبلغ می‌تواند جمعیت را در تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموزان مستعد بی بضاعت یاری نماید و به جمع تحصیل یاران جمعیت بپیوندد.

سازمان من می خواهد تحصیل یار شود

از تمایل سازمان شما برای پیوستن به جمع تحصیل یاران جمعیت خیریه قلبهای سبز صمیمانه سپاسگزاریم. درصورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره  04134779634 بخش جلب مشارکت های مردمی جمعیت(تحصیل یاران جمعیت) تماس حاصل فرمایید و یا فرم ذیل را تکمیل کنید تا همکاران ما در ظرف 72 ساعت دیگر با شما تماس حاصل نمایند.
جستجو