دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

اهدای کتاب و لوازم التحریر

کتاب و لوازم التحریر

• کتاب و لوازم التحریر

جمعیت خیریه قلب های سبز به عنوان نخستین موسسه با اهداف «ورزشی- تحصیلی در تبریز، همواره در کنار دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت بوده است و هر ساله قبل از شروع سال تحصیلی جدید با همکاری یاوران، خیرین و اعضای داوطلبی خود اقدام به تهیه و توزیع  لوازم التحریر و کتاب برای نزدیک به 300 دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش خود می کند.
بر همین اساس خیرین گرامی می توانند با واریز مبالغ مختلف در امر تحصیل این دانش آموزان ما را یاری کنند.

جستجو