دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

کمپین های هدیه

به همت شما خیرین و همراهان همیشگی طرح ساماندهی دانش آموزان بی بضاعت مدارس محروم شهر تبریز برای چهاردهمین سال پیاپی برگزار خواهد می شود.

جمعیت خیریه قلبهای سبز برای چهاردهمین سال پیاپی طرح ساماندهی دانش آموزان مستعد و بی بضاعت را برای مدارس محروم شهر تبریز برگزار می کند . در این طرح که نزدیک به 1000 دانش آموز تحت پوشش این جمعیت قرار می گیرند هزینه های ثبت نام ، کتاب ، لوازم التحریر و ملزومات تحصیلی این دانش آموزان تامین می شود .

شما خیرین بزرگوار می توانید از طریق لینک "پرداخت آنلاین " ما را در این طرح یاری نمائید .

2fa67f482133f1c934235b73c2a03954 XL
شما می توانید با کمک های نقدی خود  جمعیت را در کمک به کودکان نیازمند تحت پوشش یاری نمایید.

 

لایابیابلاسباسباسباسباسبابساسب

جستجو