دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

کمپین های هدیه

داوطلبان و ياوران جمعيت خيريه قلب های سبز، به عنوان بازوان قدرتمند جمعيت؛ افراد نیکوکاری هستند که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به جمعیت را بر عهده می گیرد. دریادآوری جایگاه بلند داوطلبان در جمعیت خیریه قلب های سبز، شاید تنها ذکر همین نکته کافی باشد که موسسین و پایه گذاران، هیات امنای، هیات مدیره ی جمعیت ، نام آورترین پزشکان متخصص، اساتید و مدرسین محترم همگی به شکل داوطلبانه در جمعیت فعالیت می کنند.
جمعیت خیریه قلب های سبز نيز مانند هر بنیاد مردم محور دیگری، هویت اجتماعی اش را از نیروهای داوطلبش کسب می کند و نیروهای داوطلب با تامین نیازهای اجرایی، مادی و معنوی جمعیت، این موسسه را در دستیابی به اهدافش یاری می کنند.

 

2fa67f482133f1c934235b73c2a03954 XL
شما می توانید با کمک های نقدی خود  جمعیت را در کمک به کودکان نیازمند تحت پوشش یاری نمایید.

 

جستجو