دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-01-1397 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-30-1397 150,000ریال
شبنم نجفی حق عضویت اعضاء 11-28-1397 100,000ریال
سعیده منافی حق عضویت اعضاء 11-28-1397 200,000ریال
ارش اثنی عشری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-21-1397 200,000ریال
ناشناس حق عضویت 11-08-1397 200,000ریال
شیوا یوسف زاده حق عضویت 11-06-1397 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-04-1397 100,000ریال
لادن جوان شور کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-03-1397 500,000ریال
ناشناس حق عضویت 11-03-1397 100,000ریال
ناشناس حق عضویت 11-03-1397 100,000ریال
ناشناس حق عضویت 11-01-1397 100,000ریال
ناشناس حق عضویت 11-01-1397 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-30-1397 250,000ریال
پریسا سلطانی حق عضویت 10-30-1397 50,000ریال
نازله رشید سیف اللهی حق عضویت 10-30-1397 600,000ریال
نازله رشید سیف اللهی حق عضویت 10-30-1397 600,000ریال
شبنم نجفی حق عضویت اعضاء 10-29-1397 100,000ریال
ناشناس حق عضویت 10-27-1397 100,000ریال
Aida Ghaffarvand کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-26-1397 200,000ریال

جستجو