دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-04-1398 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-28-1398 10,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-27-1398 10,000,000ریال
امیر صدیق زاده حق عضویت اعضا سال 1398 10-25-1398 240,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-24-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-24-1398 250,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-23-1398 10,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-22-1398 10,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-21-1398 10,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-04-1398 10,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-30-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-27-1398 50,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-24-1398 1,000,000ریال
بهزاد اسدی 09-14-1398 400,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-12-1398 100,000ریال
نيلوفر موسوي راد حق عضویت 09-12-1398 100,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 09-12-1398 100,000ریال
سیروس واحدیفر کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-07-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-06-1398 800,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-05-1398 200,000ریال

جستجو