دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-24-1399 100,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 10-20-1399 4,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 10-15-1399 500,000ریال
علی مقدمی 09-30-1399 500,000ریال
ناشناس 09-26-1399 500,000ریال
ناشناس مهر قلم(ویژه دانش اموزان مستعد کم بضاعت) 07-28-1399 100,000ریال
ناشناس مهر قلم(ویژه دانش اموزان مستعد کم بضاعت) 07-26-1399 200,000ریال
ناشناس 07-15-1399 300,000ریال
ناشناس 06-12-1399 5,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-30-1399 1,000,000ریال
کبری شیوه اصل کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-30-1399 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-28-1399 5,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-27-1399 20,000,000ریال
ebrahim alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-27-1399 100,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-25-1399 1,000,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-24-1399 100,000ریال
حبیب بویاقچی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-19-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-16-1399 5,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-10-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-05-1399 200,000ریال

جستجو