دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
بهزاد اسدی 09-14-1398 400,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-12-1398 100,000ریال
نيلوفر موسوي راد حق عضویت 09-12-1398 100,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 09-12-1398 100,000ریال
سیروس واحدیفر کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-07-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-06-1398 800,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 09-05-1398 200,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 09-04-1398 150,000ریال
پریسا سلطانی حق عضویت 09-03-1398 200,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-24-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-24-1398 150,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-14-1398 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-09-1398 50,000ریال
احد قاصدی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-08-1398 1,200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-07-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-06-1398 100,000ریال
ناشناس 08-06-1398 50,000ریال
ناشناس 08-06-1398 50,000ریال
سارا رومیانفر کمک به کودکان مبتلا به سرطان 08-06-1398 150,000ریال
ناشناس 08-04-1398 500,000ریال

جستجو