دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
شبنم نجفی حق عضویت 09-20-1397 100,000ریال
حمید تست 101 کمک نقدی به جمعیت 09-18-1397 1,000ریال
ناشناس ناشناس کمک نقدی به جمعیت 09-18-1397 10,000ریال
رویا سفیدپور کمک نقدی به جمعیت 09-17-1397 100,000ریال
الهام سعادتی کمک نقدی به جمعیت 09-17-1397 50,000ریال
ناشناس حق عضویت 09-17-1397 200,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 09-16-1397 400,000ریال
وحید لشگری طرح ارزاق شب یلدا 97 09-14-1397 10,000ریال
ناشناس 09-13-1397 50,000ریال
علی دلجوان کمک نقدی به جمعیت 09-13-1397 10,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-05-1397 1,000,000ریال
یوسف عابدی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-28-1397 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-25-1397 1,540,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 03-25-1397 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-07-1397 1,000,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-01-1397 30,000ریال
سمانه شکوری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-18-1397 50,000ریال
سمانه شکوری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-17-1397 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-04-1397 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-02-1397 300,000ریال

جستجو