دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
قهرمان مهدیپور کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-19-1398 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-15-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-12-1398 500,000ریال
سیروس واحدیفر کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-10-1398 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-08-1398 200,000ریال
شبنم نجفی حق عضویت اعضا سال 1398 07-07-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-03-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 07-01-1398 100,000ریال
رباب دمیرچی حق عضویت 06-31-1398 100,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 06-31-1398 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 06-31-1398 1,500,000ریال
امیر صدیق زاده حق عضویت اعضا سال 1398 06-28-1398 240,000ریال
علی عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 06-26-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 06-24-1398 200,000ریال
ناشناس 06-24-1398 50,000ریال
نيلوفر موسوي راد حق عضویت 06-23-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 06-23-1398 500,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 06-23-1398 1,000,000ریال
ناشناس 06-22-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 06-19-1398 100,000ریال

جستجو