دماسنج اهداء

کمک نقدی به جمعیت

کمک به نیازمندان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-01-1397 30,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-30-1397 5,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-29-1397 100,000ریال
Unknown Bagherpour کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-28-1397 1,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-21-1397 100,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-20-1397 300,000ریال
حسین عجمی مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 01-15-1397 1,000,000ریال
حسین عجمی کمک نقدی به جمعیت 01-15-1397 1,000,000ریال
ناشناس 01-13-1397 200,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-13-1397 160,000ریال
ناشناس مهری سبز ،با قلبهای سبز(تامین نیازهای تحصیلی نزدیک به 1000 دانش آموز مستعد بی بضاعت) 01-12-1397 200,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-12-1397 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-09-1397 5,000,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-09-1397 1,000,000ریال
امیر پیروزنیا ارزاق شب عید خانواده های نیازمند 01-03-1397 30,000ریال
امیر پیروزنیا کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-02-1397 30,000ریال
ناشناس کمک نقدی به جمعیت 01-01-1397 3,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 12-29-1396 1,000,000ریال
ناشناس ارزاق شب عید خانواده های نیازمند 12-29-1396 100,000ریال
ناشناس ارزاق شب عید خانواده های نیازمند 12-29-1396 300,000ریال

جستجو