دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس مهر قلم(ویژه دانش اموزان مستعد کم بضاعت) 07-28-1399 100,000ریال
ناشناس مهر قلم(ویژه دانش اموزان مستعد کم بضاعت) 07-26-1399 200,000ریال
ناشناس 07-15-1399 300,000ریال
ناشناس 06-12-1399 5,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-30-1399 1,000,000ریال
کبری شیوه اصل کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-30-1399 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-28-1399 5,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-27-1399 20,000,000ریال
ebrahim alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-27-1399 100,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-25-1399 1,000,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-24-1399 100,000ریال
حبیب بویاقچی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-19-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-16-1399 5,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-10-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-05-1399 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-02-1399 250,000ریال
امین و امیر وحیدی مهر کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-01-1399 2,500,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-31-1399 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-29-1399 2,500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-27-1399 100,000ریال

جستجو