دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
یلدا اخباری 03-30-1398 100,000ریال
یلدا اخباری 03-30-1398 50,000ریال
شبنم نجفی حق عضویت اعضا سال 1398 03-30-1398 100,000ریال
ناشناس 03-29-1398 100,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 03-29-1398 100,000ریال
ناشناس 03-28-1398 200,000ریال
مهسا صادقپور 03-28-1398 100,000ریال
ناشناس 03-28-1398 500,000ریال
سلوی چیت ساز کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-28-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-28-1398 300,000ریال
ناشناس 03-26-1398 100,000ریال
پریسا سلطانی حق عضویت 03-26-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-23-1398 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-22-1398 100,000ریال
Ebrahim Alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-17-1398 100,000ریال
ناشناس 03-17-1398 100,000ریال
ناشناس 03-17-1398 100,000ریال
مهسا اشرفی 03-16-1398 500,000ریال
ebrahim alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-15-1398 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-13-1398 100,000ریال

جستجو