دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-03-1398 50,000ریال
ناشناس حق عضویت 02-02-1398 50,000ریال
حانیه فقیه 02-02-1398 50,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 02-02-1398 100,000ریال
یلدا اخباری حق عضویت اعضا سال 1398 02-02-1398 50,000ریال
شبنم نجفی حق عضویت اعضا سال 1398 02-02-1398 50,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 01-31-1398 200,000ریال
امیر صدیق زاده حق عضویت اعضا سال 1398 01-31-1398 480,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-30-1398 250,000ریال
ملیحه طایفه یونسی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-30-1398 100,000ریال
ناشناس حق عضویت اعضا سال 1398 01-29-1398 50,000ریال
سعیده منافی 01-23-1398 200,000ریال
ناشناس حق عضویت 01-18-1398 50,000ریال
پریسا سلطانی حق عضویت 01-16-1398 50,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-10-1398 50,000ریال
زهرا فاضلیان کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-09-1398 50,000ریال
لاوین ولنا بخت ارایی حق عضویت 01-06-1398 500,000ریال
یلدا اخباری 01-05-1398 200,000ریال
ناشناس 01-01-1398 550,000ریال
حامد ملکی زاده کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-01-1398 550,000ریال

جستجو