به گزارش روابط عمومی جمعیت خیریه قلب های سبز با توجه به وجود سرم های درمانی در دست فرشته های کوچک مبتلا به سرطان، تعداد 20 عدد صندلی و میز های کودک استاندارد برای راحتی این عزیزان به اتاق بازی و بخش خون بیمارستان کودکان تبریز اهدا شد

منتشرشده در اخبار مؤسسه

جستجو