یکشنبه, 14 آبان 1396 ساعت 19:17

گردهمایی حامیان و مددجویان به مناسبت روز دانش آموز در محل جمعیت خیریه قلب های سبز برگزار گردید.

دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 19:57

طی مراسمی در محل دفتر جمعیت خیریه قلبهای سبز از اعضاء داوطلب فعال ، یاوران و حامیان چهارمین نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش جمعیت خیریه قلبهای سبز قدردانی بعمل آمد.

سه شنبه, 25 مهر 1396 ساعت 19:39

دانش آموزان دبیرستان دانش پژوهان علوی دیروز به مناسبت هفته بهداشت روان میزبان جمعیت خیریه قلب های سبز بودند.

جستجو