عضویت در جمعیت

داوطلبان و ياوران جمعيت خيريه قلب های سبز، به عنوان بازوان قدرتمند جمعيت؛ افراد نیکوکاری هستند که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به جمعیت را بر عهده می گیرد. در یادآوری جایگاه بلند داوطلبان در جمعیت خیریه قلب های سبز، شاید تنها ذکر همین نکته کافی باشد که موسسین و پایه گذاران، هیات امنای، هیات مدیره ی جمعیت، نام آورترین پزشکان متخصص، اساتید و مدرسین محترم همگی به شکل داوطلبانه در جمعیت فعالیت می کنند.

فرم عضویت در جمعیت خیریه قلب های سبز
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
سال تولد (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن (*)
ورودی نامعتبر
موبایل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس (*)
ورودی نامعتبر
مایل به فعالیت در کدام قسمت جمعیت هستید؟ (*)
ورودی نامعتبر
نحوه ی آشنایی با جمعیت؟ (*)
ورودی نامعتبر
در صورت آشنایی از طریق یکی از اعضاء، نام معرف خود را بنویسید.
ورودی نامعتبر
توضیحات
ورودی نامعتبر
  

جستجو