مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها

تشکل های غیر دولتی فرصت مناسبی برای حضور افراد جامعه به آنها می دهند تا با انجام کارهای داوطلبانه، به رشد فکری و بالا بردن توانایی های خود بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه، انکار ناشدنی است. همچنین این سازمان ها با جلب اعتماد و کمک های مردمی، در ابعاد ملی و بین المللی برای رفع گرفتاری های اجتماعی، می توانند عرصه‌ی مناسبی برای سازمان ها ایجاد نمایند تا این سازمان ها در این عرصه به ایفای نقش پرداخته و مسئولیت های خود را در قبال جامعه ای که محور فعالیت های اقتصادی آنها است، انجام دهند.
مسئولیت اجتماعی سازمان (Corporate Social Responsibility)، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن قرار دارد. در واقع ، مسئولیت اجتماعی سازمان ها رویکردی متعالی به کسب وکار است که هدف اصلی آن جمع آوری کلیه بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان برای همکاری با یکدیگر است. از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان ها تنها مختص سازمان های بزرگ و سودآور نیست، بلکه رفتار سازمانی کلیه سازمان ها و شرکت ها را نیز در برمی گیرد . هرچه سازمان های بزرگ نسبت به اصول اخلاقی و زیست محیطی وانسان دوستانه خود  خود حساس تر شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر خواهند شد و به این ترتیب ، موجبات جلب اعتماد مشتریان و شهروندان هم فراهم می شود.
اساسا این دیدگاه که یک سازمان یا شرکت صرفا باید در پی سودآوری باشد، هم اکنون در سطحی کلان و جهانی، دچار دگرگونی شده و شایسته آن است که سازمان‌ها علاوه بر توجه به حفظ منافع، سودآوری و بقای مادی، از دیگر ابعاد وجودی خود در عرصه جهان پیرامون، غافل نشوند و تلاش کنند سهمی در حفظ، ارتقاء و سازندگی جامعه به مثابه جزئی از کل ساختار اجتماعی داشته باشند. زیرا که این گونه می توان جهانی بهتر، زیباتر و زیبنده تر فراهم آورد. در فرهنگ والای ایرانی - اسلامی ما هم بارها به این موضوع تاکید شده است ازجمله:


" بنی آدم اعضای یکدیگرند                 که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار           دگر عضوها  را نماند قرار"جمعیت خیریه قلبهای سبز به عنوان یک سازمان مردم نهاد ، همواره به حمایت های مادی و معنوی عموم مردم ، شرکت ها و موسسات توانمند نیاز دارد ، تا بتواند به خدمات وسیع حمایتی - درمانی و تحصیلی خود را تداوم بخشد.

این جمعیت خیریه، به عنوان یک سازمانی غیردولتی و غیر انتفاعی که تنها با اتکا به کمکهای مردمی ادره می شود، همواره سعی نموده که با شرکت ها و سازمانهای غیر دولتی ارتباط خود را قوی تر کند و در جهت کمک به کودکان مبتلا به سرطان و دانش آموزان مستعد بی بضاعت از حمایت ها و تخصص آنان بهره مند بشود.
بر همین اساس در جهت استفاده از پتاسیل بالای شرکت ها و سازمانها در جهت کمک به کودکان مبتلا به سرطان و دانش آموزان مستعد بی بضاعت، پروژه هایی تعریف شده است تا شرکت وسازمان شما نیز بتواند از این عزیزان حمایت کنند و در عرصه ی خیریه حضور فعال داشته باشند.

جستجو