دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

کمک غیرنقدی به کودکان مبتلا به سرطان

كليه خيرين، ياوران و همراهان جمعيت خيره قلب های سبز كه علاقمند به كمك های غيرنقدی و اهدایی به كودكان مبتلا به سرطان تحت پوشش جمعيت هستند، می توانند با مراجعه به دفتر جمعيت و كمك های اهدایی خود ما را در پيشبرد هر چه بهتر كمك رسانی ها ياری كنند.

اهم زمينه ها و كمک های غيرنقدی متناسب برای كودكان مبتلا به سرطان عبارتند از:

1. اهدا و تهيه لوازم نقاشی اعم از مدادرنگی، دفتر نقاشی و ...  براي بخش نقاشی درمانی كودكان مبتلا به سرطان بستری در بخش خون و آنكولوژی بيمارستان كودكان تبريز
2. اهدا و تهيه اسباب بازی های متناسب براي بخش بازی درمانی كودكان مبتلا به سرطان بستری در بخش خون و آنكولوژی بيمارستان كودكان تبريز
3. كمك در چاپ كتابچه های آموزشی -  تصويري برای آموزش مسايل مختلف درمانی همانند: شيمی درمانی، راديوتراپی و ...

جستجو