دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

تکفل تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت

دانش آموزان نیازمند

• تکفل تحصیلی

جمعیت خیریه قلب های سبز به عنوان یک موسسه خیریه غیر دولتی و غیر سیاسی هدف اولیه خود را بر روی حمایت های مادی و معنوی از دانش آموزان و دانشجویان مستعد کم بضاعت نهاده است که در این راستا می کوشد تا دانش آموزان و دانشجویان مستعدی را که برای ادامه تحصیل خود و رسیدن به مدارج بالاتر با مشکل مواجه هستند شناسایی کرده و به عنوان همراهی قابل اعتماد تا پایان دوره تحصیلی و ورود به بازار کار در کنارشان باشد.
هدف اصلی از این اقدام بزرگ فرهنگی این است که این دانش آموزان با حمایت ها و ایجاد انگیزه ی جمعیت، بتوانند خود را به سرانجام خوشایندی رسانده و روی پای خودشان بایستند.
حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان و دانشجویان مستعددی که به دلیل آسیب‌های اجتماعی و یا ناتوانی مالی خانواده فرصت تحصیل را از دست می‌دهند را به جرأت می‌‌توان بزرگ ترین آسیب در یک چامعه مدنی دانست. از سوی دیگر باور و سرمایه‌گذاری بر روی این استعدادها حرکتی با دامنه تاثیرگذاری وسیع و ماندگار برای آیندگان کشور است. در راستای این هدف جمعیت خیریه قلب های سبز اقدام به برگزاری طرح تکفل تحصیلی نموده  است.
در این طرح، دانش آموزان بی بضاعت که به علت عدم تأمین هزینه های مالی امکان ادامه تحصیل را ندارند، به افراد خیر معرفی می شوند و در یک جلسه در دفتر جمعیت پرونده دانش آموزان توسط افراد خیر مطالعه شده و دیداری با خود دانش آموزان به عمل می آورند. در مرحله بعدی فرد خیر با پرداخت ماهانه حداقل 400،000 ریال دانش آموز را به تکفل تحصیلی خود در می آورد و جمعیت نیز با نظارت بر نحوه تحصیل دانش آموز و سرکشی ماهانه به مدرسه و ثبت نمرات در جدول مشخصی، هرگونه نارسایی دانش آموز در امور تحصیلی را جبران می نماید و در پایان سال تحصیلی و عید نوروز هر دانش آموز تحت تکفل توسط جمعیت در صورت تمایل فرد خیر، به دیدار فرد حامی می رود.

اهم  فعالیت های بخش مددجویان در زیر شاخه تکفل تحصیلی:

- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت نام، هزینه کتاب و تهیه لوازم التحریر مورد نیاز برای هر دانش آموز
- معرفی دانش آموزان به پزشکان خیّر همکار جمعیت در صورت نیاز به پزشک
- پرداخت شهریه کلاس های تقویتی در صورت نیاز برای دانش آموزان تحت پوشش
- برگزاری کلاس های تقویتی برای دانش آموزان مددجو در جمعیت توسط مدرسان خیر

جستجو