کارگروه آموزش و پژوهش

• کارگروه آموزش و پژوهش

این کارگروه مسئولیت جذب داوطلبان واجد شرایط را که آمادگی خود را جهت تدریس در کلاس های آموزشی جمعیت اعلام می نمایند، بر عهده دارد. همچنین رسیدگی به تقاضای دانش آموزان و دانشجویان جهت تشکیل کلاس های تقویتی و رفع اشکال و برطرف کردن کلیه نیازهای آموزشی آنان، از وظایف این کارگروه می باشد.
طبق آخرین آمار، تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش قرار دارند به شرح ذیل می باشد:

• تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی که به طور مستقیم تحت پوشش می باشند 76 نفر و تعداد دانش آموزان ابتدایی غیرمستقیم 300 نفر می باشند.
• تعداد دانش آموزان راهنمایی تحت پوشش مستقیم 37 نفر و غیرمستقیم 290 نفر می باشد.
• آمار دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی که به صورت مستقیم تحت پوشش قرار دارند، 58 نفر و دانش آموزانی که به صورت غیرمستقیم تحت پوشش، 285 نفر می باشد.
• آمار دانشجویانی که به صورت مستقیم تحت پوشش قرار دارند، 19 نفر می باشد که از این تعداد 16 نفر دختر و 3 نفر پسر می باشند.

اهم فعالیت های این کارگروه عبارتند از:

- برگزاری کلاس های تقویتی و آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان مستعد کم بضاعت
- برگزاری مشاوره های تحصیلی، آموزشی، انگیزشی و ازدواج به صورت فردی یا در قالب کارگاه های گروهی
- پیگیری تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش جمعیت
- معرفی دانش آموزان مستعد به موسسه قلم چی برای استفاده از بورسیه تحصیلی به عنوان یکی از معتمدین این موسسه در شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی
- همکاری با مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های آزاد علمی؛ جهت معرفی دانش آموزان مستعد کم بضاعت و استفاده از خدمات آموزشی این موسسه ها
- برگزاری طرح ساماندهی مدارس محروم در شهر تبریز
- تهیه و نشر کتابچه های آموزشی برای والدین کودکان مبتلا به سرطان در مورد انواع سرطان های کودکان
- تهیه و نشر کتابچه های انگیزشی برای دانش آموزان مستعد کم بضاعت
- برگزاری طرح جمع آوری کتاب های آموزشی - تحصیلی و پخش این کتاب ها در قالب طرح های مختلف
- همکاری و ارتباط با موسسه ها، سازمان ها، انتشارات و کتاب فروشی ها برای تجهیز و به روزرسانی منابع و کتاب های کتابخانه جمعیت

جستجو