دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
مرحوم محمد شیرین زاد راد مرد کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-16-1400 2,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-11-1400 500,000ریال
مرحوم محمد شیرین زاد راد مرد کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-11-1400 1,000,000ریال
ناشناس پویش نه به سفره خالی - رمضان 1400 02-05-1400 100,000ریال
اااا تتتت پویش نه به سفره خالی - رمضان 1400 01-31-1400 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 01-31-1400 100,000ریال
فضه احمدپور پویش نه به سفره خالی - رمضان 1400 01-24-1400 1,500,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 01-03-1400 100,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 12-29-1399 200,000ریال
مریم کیانی طرح عیدانه 1400 12-28-1399 300,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-26-1399 100,000ریال
فضه احمدپور طرح عیدانه 1400 12-18-1399 1,000,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-11-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-06-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-04-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-03-1399 100,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 12-02-1399 2,000,000ریال
بهرنگ یکی تا حق عضویت اعضا سال 1398 12-02-1399 600,000ریال
فریده فردوسی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-29-1399 500,000ریال
احسان شافعي کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-28-1399 1,000,000ریال

جستجو