دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 06-13-1400 100,000ریال
نادر نقیلی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-19-1400 300,000ریال
جواد باباپور کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-08-1400 10,000,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 05-06-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-23-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-13-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 04-03-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-24-1400 1,050,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-22-1400 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-18-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-15-1400 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-15-1400 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-12-1400 100,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-04-1400 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-28-1400 200,000ریال
ناشناس 02-23-1400 250,000ریال
سعید امیراحسانی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-19-1400 100,000ریال
مرحوم محمد شیرین زاد راد مرد کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-16-1400 2,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-11-1400 500,000ریال
مرحوم محمد شیرین زاد راد مرد کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-11-1400 1,000,000ریال

جستجو