عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه قلب های سبز و آگاهی از آخرین اخبار، اطلاعیه ها و کمپین ها، ایمیل خود را وارد نمایید.

 

مقالات

مطالعه موردي شهر تبريزدکتر محمد باقر عليزاده اقدم، عضو هيئت علمي پژوهشی دانشگاه تبريزرسول عليزاده اقدم، مدرس دانشگاه پیام نور و آموزش و پرورشوحدت برزگر،كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي چكيده: طرح مساله : وجود كودكان خياباني از بيماري هاي عصر حاضر است كه متأسفانه بر بسياري از شهرها سايه افكنده است. در اين مطالعه عوامل اجتماعي موثر بر اين پديده در شهر تبريز مورد بررسي قرار گرفته است.روش: روش بررسي  دراين مطالعه پيمايشي بوده است كه پس از جمع آوري اطلاعات  از طريق پرسشنامه نتايج با بهره گيري از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته…
ايران را از نظر تركيب اقوام مختلف و زبان ها و لهجه های گوناگون، مي توان جزو يكي از غني ترين سرزمين ها دانست. چنين تنوع قو مي و زباني، هيچ گاه وحدت ملي آن را خدشه دار نكرده، مگر اين كه تغييراتی در مرزهای سياسی آن صورت گرفته باشد. اقوام مختلف، با زبانها، لهجه ها، عادات، آداب و حتی مذاهب گوناگون خود توانسته اند تحت يك حكومت واحد و درون مرزهاي سياسي و جغرافيايی واحدی بسر برند و در وسعت فرهنگي عميق و ديرينه خود، تني واحد باشند. فرهنگي كه حتی توانسته است شمشيرهاي تيز حكومت هاي مهاجم بيگانه…
مقدمه: در بسیاری از مناطق جهان، هموار کردن راه های تحصیل و توجه به مقاطع تحصیلات تکمیلی یکی از سیاست های مهم سال های اخیر دولت ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بوده است که نتیجه شناخت تاثیر آموزش در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اما علی رغم پيشرفت هايي كه طي سال هاي گذشته در وضع آموزش جهاني رخ داده هنوز هم ميليون ها نفر بي سواد در دنيا وجود دارد كه اغلب بزرگسالان آن را زنان تشكيل مي دهند.سازمان ملل متحد با اعلام دهه زن در سال هاي 85 – 1976 سعي در نهادينه كردن جايگاه…
به نظر می رسد که تحقیق در زمینه روانشناسی شخصیت مذهبی، این فرضیه را که مذهبی بودن با بعضی از تفاوت های فردی در ارتباط می باشد، تایید می کند. در یک مدل از شخصیت (آیزنگ)، روان پریشی افراد مذهبی و خیّر، در سطح پایینی قرار دارد. افراد روان پریش در این مدل، کسانی هستند با خلق متغیر، بی توجه به نگرانی ها و ناراحتی دیگران، خود محور، بی احساس، پرخاشگر، فاقد همدلی و همراهی انسانی و ضد اجتماعی؛ که افراد مذهبی از این ویژگی ها به دورند. در مدلی دیگر، شخصیت انسان ها با پنج عامل اصلی مورد ارزیابی…

جستجو