شماره حساب های بانکی جمعیت خیریه قلب های سبز

شماره حساب های بانکیشماره حساب جام:

شماره حساب بانک ملت شعبه میدان قطب (جهت کمک به دانش آموزان مستعد کم بضاعت): 13171806/84
شماره کارت بانک ملت: 6104337911089926

شماره حساب سیبا:

شماره حساب بانک ملی شعبه مرکزی تبریز (صرفاً جهت کمک به کودکان مبتلا به سرطان): 0107281592009
شماره کارت بانک ملی: 6037991199513312

شماره حساب بانک مهر ایران:

شعبه ستارخان ( مخصوص کمپین ها): 1-6788299-11-2019

شماره کارت بانک مهر ایران: 9459-0138-7370-6063

 


 

بانک ملی : IR550170000000107281592009

بانک ملت : IR360120000000001317180684