بازرسان

سياست ها، سيستم ها و رويكرد هاي جمعيت خيريه قلب های سبز به گونه ای تعريف و مشخص شده است كه؛ كاركنان رده بالا و عادی، نه تنها در انجام فعاليت ها و وظايفی كه از آنها انتظار می رود؛ بلكه مهم تر از آن در رفتار و فعاليت های شخصی خود نيز بايد جهت گيری های مورد انتظار را داشته باشند. در همين راستا و طبق چارت سازمانی جمعيت، همواره بازرس هایی از طرف هيئت امنا برای نظارت در امور مالی، اجرایی و … تعيين می شود. وظايف بازرسان طبق اساس نامه جمعيت به شرح زير است

  1. بررسي كليه اسناد و اوراق مالي وتهيه ي گزارش براي مجمع عمومي امناء
  2. مطالبه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي
  3. گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امناء
  4. اظهار نظر كتبي درباره صحا صورت دارايي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع گذاشته اند.
  5. ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرسان قرار داده است.

اعضای هیئت مديره و بازرسان منتخب به شرح زیر می باشد:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *