شرایط عضویت در مرکز پذیره نویسی اهدای سلولهای بنیادی خون ساز:

پیوند سلولهای بنیادی چیست ؟

پیوند سلول هاى بنیادى یکى از درمان هاى نوینى است که براى درمان بیمارى هاى مختلف از جمله بیمارى هاى آنکولوژى و سـرطان به کار مى رود. این پیوند براى بیمارانى که امید و بقاى زندگى در آنها کمتر است در نظر گرفته شده و با این کار به درمان این بیماران کمک مىشود. از آنجا که متأسفانه روز به روز شاهد افزایش آمار در بیمارى هاى کودکان نظیر بیمارى هاى مادرزادى نقص ایمنى اولیه، ذخیره اى، کـم خونى هاى ارثى و بدخیمى ها هستیم، در عین حال امید به زندگى در کودکان بالاتر است. لذا پیوند سلول هاى بنیادى باید در مراکز درمانى کودکان به صورت تخصصى انجام شود.

بر همین اساس با هماهنگی بخش پیوند سلولهای بنیادی محک، جمعیت خیریه قلبهای سبز در نظر دارد نسبت به تکمیل پایگاه مرجع پیوندسلولهای بنیادی برای کودکان مبتلا به سرطان و آنمی اقدام نماید.

اهمیت اهدای سلولهای بنیادی خون ساز:

یکی از مشکلات پیوند سلولهای بنیادی ، وجود اهدا کننده مناسب است که در بهترین شرایط ، یک بیمار تنها 25 درصد شانس دارد تا از والدین ، خواهر و برادر و یا خویشاوندان ، سلول بنیادی دریافت کند.

محدودیت نمونه ها ، هزینه بالا و عدم قطعیت در تطابق نمونه های دریافت شده از خارج کشور نیز از دیگر عواملی است که میطلبد درکشور و با استفاده از ظرفیت جامعه مدنی امکان استفاده رایگان برای نیازمندان پیوند فراهم شود وعلاوه بر دریافت کنندگان، اهداکنندگان نیز بتوانند با مشارکت ارزشمند خود نوع جدیدی از کمک به همنوع را تجربه کند  بر همین اساس مرکز پذیره نویسی اهدای سلولهای بنیادی محک شکل گرفته است.

جمعیت خیریه قلبهای سبز با هماهنگی بخش سلولهای بنیادی موسسه خیریه محک در نظر دارد نسبت به پذیره نویسی داوطلبان آذربایجان اقدام نماید در این خصوص شما میتوانید ضمن مطالعه بروشورهای آگاهساز با استفاده از فرم زیر نسبت به اعلام داوطلبی اقدام کنید.

 

فرم ثبت نام پذیره نویسی سلولهای بنیادی خون ساز

تاریخ تولد(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .