برگزاری مراسم افطاری ماه رمضان ۱۳۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از خانواده های تحت پوشش جمعیت خیریه قلب های سبز

به گزارش روابط عمومی جمعیت خیریه قلب های سبز, مراسم افطاری این جمعیت که منابع مالی آن از طریق خیرین و مشارکت های مردمی تامین گشته بود با حضور ۲۵۰نفر از مددجویان تحت حمایت این موسسه در سالن غذاخوری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید همچنین جهت رفاه حال مددجویان با همکاری سازمان […]