درخواست قلک خیریه قلب های سبز

صدقه در احاديث و روايات مورد تأكيد فراوان بوده و مايه خير و بركت، رفاه و تندرستی و سبب پيشگيری از رويدادهای ناگوار است. قلك و صندوق های صدقات جمعيت خيريه قلب های سبز، زينت بخش خانه و محل كار شما می باشند كه گره های بزرگی را از مشكلات دانش آموزان مستعد بي بضاعت باز می كنند و چه بسا موجب نجات يك كودك مبتلا به سرطان بشوند. شما نيز می توانيد، در صورت تمايل و برای دريافت قلک های جمعيت خيريه قلب های سبز، در طی ساعات اداری با شماره تلفن 04134760368 تماس حاصل نمائيد. و يا با پر كردن فرم زير، قلک درخواستی به منزل يا محل كار شما فرستاده خواهد شد.

درخواست قلک

نوع درخواست:(ضروری)
نوع قلک