حضور هنرمندان خیر شهر تبریز در سومین نمایشگاه نقاشی جمعیت خیریه قلبهای سبز -اردیبهشت 95

چاپ

هنرمندان خیر شهر تبریز در طی نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان جمعیت خیریه قلبهای سبز،ضمن بازدید از این نمایشگاه خیریه و خانواده قلبهای سبز ارزوی سلامتی و بهبودی برای تمامی کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان کودکان تبریز داشتند.
با تشکر از حضور گرم این عزیزان ....

گزارش تصویری بازدید هنرمندان :