آماده سازی و پخش ارزاق اسفند 93 بین مددجویان تحت پوشش جمعیت

در ايام مذكور، طبق روال سالیان گذشته سبد غذایی مناسبی جهت استفاده مددجویان عزیز تحت پوشش جمعیت تدارک دیده شده و به این عزیزان تحویل گردید.

این سبد ارزاق شامل: برنج، روغن جامد و مایع، گوشت، مرغ، چاي، پنیر و…. بود که پس از خریداری و آماده سازی در دفتر جمعیت، به مددجویان اطلاع داده شد که در طی 2 روز در دفتر جمعیت حضور داشته و ارزاق را تحویل بگیرند.

مبلغ کل هزینه شده برای این طرح بالغ برمبلغ 50,410,000 ریال بود که اقلام فوق بین 80 خانوار تحت پوشش جمعیت تقسیم گردید.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط