آماده سازی پک ویژه روز سیزده بدر

پک ویژه روز سیزده بدر

جمعیت خیریه قلب های سبز مطابق همیشه در مناسبت های خاص با حضور در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز , سعی دارد تا فضای شادی را در این بخش ایجاد نماید.

امروز نیز به مناسبت روز طبیعت قصد داریم به ملاقات این عزیزان رفته و ساعتی را کنارشان باشیم.

این ملاقات همراه با اجرای موسیقی و توزیع پک مخصوص شامل: موز, پرتقال, کیک یزدی, دنت نوشیدنی و باقلوا می باشد.

جمعیت خیریه قلب های سبز نخستین موسسه حامی کودکان مبتلا به سرطان در شهر تبریز

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط