افتتاح دفتر مددکاری جمعیت در ساختمان جدید بیمارستان کودکان تبریز-خرداد ماه 95

پیرو نیاز سنجی های انجام شده در طی مراجعات مددکاران جمعیت و هماهنگی های صورت گرفته با ریاست محترم بیمارستان کودکان تبریز، دفتر مددکاری جمعیت از اول خرداد ماه سال 95 در ساختمان جدید الاحداث بیمارستان شروع به کار کرد.
هدف از شروع به کار این دفتر، بهبود خدمات حمایتی – روانشناختی به کودکان مبتلا به سرطان بستری در بخش خون می باشد.با توجه به بعد مسافت بیمارستان و دفتر جمعیت و سختی رفت و آمد برای برخی از خانواده های شهرستانی کودکان مبتلا به سرطان مقرر گردیده که سه روز در هفته مددکاران جمعیت در بخش خون و آنکولوژی بیمارستان حضور بهم رسانند.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط