افتتاح ساختمان جدید بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان تبریز با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان / اهدا گل کودکان بهبود یافته به پاس تشکر از زحمات جناب آقای دکتر هاشمی

در مراسم افتتاحییه ساختمان جدید بیمارستان کودکان تبریز،کودکان بهبود یافته مبتلا به سرطان با اهدای شاخه گل هایی به نمایندگی از سایر دوستان مبتلا به سرطان خود که تحت پوشش جمعیت خیریه قلبهای سبز هستند؛از وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تقدیر وتشکر تشکر نمودند.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط