اهدا پک ارزاق توسط خیرین جهت توزیع در شب های قدر

جناب اقای دکتر نیکخواه از خیرین همیشه همراه جمعیت خیریه قلب های سبز، مطابق هر سال با فرا رسیدن شب های قدر بسته های ارزاقی را تهیه و جهت توزیع میان خانواده های بی بضاعت در اختیار جمعیت خیریه قلب های سبز قرار دادند.

این بسته ها غذایی علاوه بر پک ماه رمضان در شب های قدر در میان خانواده های نیازمند توزیع گردید

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط