برگزاری مراسم افطاری با حضور خانواده های تحت پوشش جمعیت خیریه قلب های سبز

نام و یاد کریم اهل بیت (ع) و حمایت و تکریم همنوعان محروم جامعه، خیرین و معتمدین شهر را مشتاق به مشارکت در برگزاری مراسم افطاری رمضان 97 جمعیت خیریه قلبهای سبز کرد و همزمان با میلاد مسرور آن امام بزرگوار، شیعیان آن حضرت را مهمان خوان کرم گسترده امام مجتبی (ع) کردند.

سالهای گذشته، خانواده های کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان مبتلا به سرطان افتخار میزبانی را به مجموعه قلبهای سبز داده بودند، اما در رمضان 97 لیست مدعوین به مراسم افطاری اسامی تازه ای به خود می دید. کادر درمانی بخش خون بیمارستان کودکان تبریز، مؤسسه های خیریه همسو در زمینه زنان آسیب پذیر، زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و قشر بی بضاعت جامعه و بیماری های خاص …، زینت مجلس افطاری بودند.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط