تجهیز بیمارستان کودکان تبریز/اهدا سه دستگاه تلویزیون به بخش خون

در راستای هماهنگی بیشتر با ریاست محترم بیمارستان کودکان تبریز و بخش های مختلف این مرکز و همچنین کمک رسانی بهتر به کودکان مبتلا به سرطان بستری در این مجموعه، جلسه ای در اردیبهشت سال جاری و ساختمان جدید بیمارستان برگزار شد.
در طی این جلسه که با محوریت وضعیت درمانی کودکان مبتلا به سرطان با در نظر قرار دادن نیازهای درمانی این بیمارستان برگزار شد، طبق هماهنگی با ریاست محترم بیمارستان و حراست زحمتکش این مجموعه،مقرر گردید که نیازهای درمانی و تجهیز بیمارستان در اولویت کاری کمیته خیرین مجموعه قرار گیرد.در همین راستا جمعیت خیریه قلبهای سبز وسایل و تجهیزات در خواستی بیمارستان را حدالامکان و علاوه بر دارو و رمان،به این بیمارستان تقدیم نموده است.گزارش اهم این تجهیزات و وسایل تقدیم می گردد. همچنین صورت جلسه اهدای وسایل و کیت های پزشکی نیز به پیوست ارایه شده است.

در همین راستا سه دستگاه تلویزیون LED به بخش خون بیمارستان کودکان تبریز اهدا گردید.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط