توزیع دستمال کاغذی در بخش خون به صورت هفتگی

به گزارش روابط عمومی قلب‌های سبز: دستمال کاغذی های بخش خون توسط جمعیت خیریه قلب‌های سبز تامین گردید. طی بازدید های بعمل آمده و درخواست بخش خون یکی از نیازهای اصلی بخش که بیش از سه ماه دچار کمبود بود توسط این جمعیت تامین شد طبق اعلام نیاز بیمارستان جمعیت خیریه قلب‌های سبز دو نوبت در هفته نسبت به تهیه و توزیع دستمال کاغذی در بخش اقدام خواهد نمود

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط