جشن روز سیزده بدر در بخش خون بیمارستان کودکان

جشن روز سیزده بدر

عهد ما این است که شما را هیچگاه تنها نگذاریم

اگر قلبمان شاد است به برکت لبخند شماست, اگر قلبمان سبز است به برکت دعای شماست.

روزهای خاص ما لذت بخش ترن زمانی که در کنار شما باشیم و لذت وصف نشدنی زمانیست که خبر بهبود تک تک شما را بشنویم…

خوشحالیم بار دیگر بر عهدمان پایبند بودیم و در سیزدهم فروردین ۹۸ در کنار شما عزیزان جشن گرفتیم.

روزگارتان سبز و تنتان سلامت…

قلبهای_سبز مان شما را هیچگاه تنها نخواهد گذاشت…

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط