حضور کارگروه آموزشی جمعیت خیریه قلب‌های سبز، در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز

حضور کارگروه آموزشی جمعیت خیریه قلب‌های سبز

از آنجایی که ادامه تحصیل حق تمام کودکان، من جمله کودکان مبتلا به سرطان می باشد. کارگروه آموزشی جمعیت خیریه قلب‌های سبز از ابتدای سال تحصیلی جدید با حضور در بخش خون بیمارستان کودکان به آموزش کودکان مبتلا به سرطان پرداخته اند.

استقبال پرشور این کودکان از آموزش ها و شوق ادامه به تحصیل از نکات قابل توجه و حائز اهمیت این طرح می باشد.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط