خدمات حمایتی جمعیت خیریه قلب های سبز

کمک هزینه تحصیلی

جمعيت خيريه قلب های سبز مجوز اوليه خود را به عنوان يك تشكل غيرانتفاعی، غير دولتي و با  اهداف آموزشی – تحصيلی از سازمان ملی جوانان در ارديبهشت 1380 اخذ كرده است. اين جمعيت در تاريخ 1387/1/21 تحت شماره ثبت 876 در اداره ثبت شركت های تبريز و مالكيت غيردولتی مردم نهاد به ثبت رسيده و از تاريخ همان سال فعاليت های  تخصصی خود را، در امر حمايت از دانش آموزان و دانشجويان مستعد كم بضاعت شروع  كرده است.

اين جمعيت به عنوان اولين موسسه با اهداف آموزشی –  تحصيلي در تبريز، همواره در كنار دانش آموزان و دانشجويان مستعد بی بضاعت بوده است و با حمايت های خيرين و ياوران خود توانسته قدم های مثبت زيادی در راستای توانمندسازی اين عزيزان بردارد.

کمک هزينه درمان كودكان مبتلا به سرطان و شبه سرطانی

جمعیت خيريه قلب های سبز  با همت شما خیرین بزرگوار، کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز را از لحاظ بخشی از هزینه های درمانی تحت پوشش خود درآورد. البته به غیر از هزینه های درمانی، هزینه های جانبی نیز به خانواده این بیماران تحمیل میشود از جمله اقلام بهداشتی و رفاهی که جمعیت خیریه قلبهای سبز نسبت به تامین این ملزومات در طول سال اقدام اساسی مینماید و خانواده این بیماران به هیچ عنوان نگرانی از بابت تامین آنها نباید داشته باشند.
تمامي کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز ،با هر شرايط مالي و وضعيت اجتماعي فارغ از هرگونه تبعيض ؛ شامل کودکان تبریز ، شهرستانها و گهگاه استان های مجاور و همچنین کودكان كشورهاي مجاور مي توانند با حضور در دفتر جمعيت و تشكيل پرونده از خدمات ارائه شده بهره مند شوند.

 همچنین جمعيت خيريه قلب های سبز  از ابتدای سال 1392 کودکان مبتلا به بیماری های شبه سرطانی (آنمی) تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز را نيز به صورت موردی تحت پوشش و حمایت های مادی و معنوی خود قرار می دهد.

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده دانش آموزان و دانشجويان:

 • دو برگه کپی از تمام صفحات شناسنامه ها یا افراد خانواده
 • یک برگ کپی کارنامه فرزندان محصل
 • گواهی فوت در صورت فوت والدین
 • اجاره نامه در صورت مستاجر بودن گواهی پزشکی در صورت بیماری یکی از والدین و یا فرزندان
 • طلاق نامه در صورت طلاق یکی از والدین
 • کپی فیش های آب ،برق، گاز و تلفن
 • درخواست کتبی خطاب به مدیر عامل محترم جمعیت خیریه قلبهای سبز
 • در صورت زندانی بودن شوهر استشهاد محلی وبرگه رای دادگاه
 • یک قطعه عکس 4*3 از هریک از افراد خانواده

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده کودکان مبتلا به سرطان:

 • برگه پاتولوژی و یک برگ کپی (مهر و امضای تایید پزشک محترم)
 • گواهی پزشکی و یک برگ کپی
 • دو برگ کپی صفحه اول شناسنامه بیمار
 • دو برگ کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مادر و پدر
 • دو قطعه عکس 4*3
 • دو برگ کپی اجاره نامه (در صورت استیجاری بودن محل سکونت)
 • فیش حقوق پدر (در صورت اشتغال)
 • کپی دفترچه اقساط (در صورت داشتن وام)
 • شماره حساب بانک ملی به نام پدر، مادر و یا خود بیمار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *