مهری سبز با قلب های سبز

جمعیت خیریه قلب های سبز به عنوان نخستین موسسه با اهداف آموزشی – تحصیلی تبریز، از سال 1383 هر ساله طرح ساماندهی مدارس مناطق محروم با عنوان” مهری سبز با قلب های سبز” را برگزار می کند. در این طرح دانش آموزان با دریافت پک های لوازم التحریر، کتاب، نوشت افزار و لباس های فرم برای سال تحصیلی جدید آماده می شوند. سال 97 نیز همانند سالهای گذشته این جمعیت توانست با استفاده از ظرفیت های مردمی خود بیش از 1500 دانش آموز مناطق محروم را تحت پوشش این طرح قرار دهد. مراحل ابتدایی طرح “مهری سبز با قلب های سبز” از اواخر خرداد ماه آغاز گردید و در هفته اول مهر با توزیع پک های لوازم التحریر در مدارس مناطق محروم به کار خود پایان داد. با توجه به افزایش قیمت لوازم التحریر و عدم توانایی خانواده ها در مناطق محروم جهت خرید لوازم التحریر اجرای این طرح اهمیت ویژه ای پیدا کرد.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط