هزینه های درمانی مربوط به 55 کودک مبتلا به سرطان در دی ماه 94

به گزارش روابط عمومی جمعیت خیریه قلبهای سبز، این موسسه با کمک های مردم خیر کلانشهر تبریز و همچنین با همکاری موسسه محک تهران به عنوان همیار اصلی این موسسه در شمالغرب کشور ، هزینه های درمانی مربوط به 55 کودک مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان کودکان تبریز در دی ماه سال 94 به مبلغ 400/606/684 ریال را تحت پوشش خود قرار داد.

بدینوسیله از کلیه حامیان ،یاوران و خیرین عزیز که با کمک های نقدی و غیر نقدی خود جمعیت را در راستای کمک رسانی به کودکان مبتلا به سرطان یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاریم.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط