پخش هفتگی شیر ومکمل های غذایی در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز- از اول تابستان 95

تغذیه کودکان مبتلا به سرطان،از سالهای ابتدایی فعالیت جمعیت خیریه قلبهای سبز در این حوزه یکی از دغدغه های اصلی این مجموعه بوده است.از طرفی با توجه به رژیم غذایی خاص مورد نیاز برای این کودکان و به دلیل شیمی درمانی های مکرر،این جمعیت همیشه سعی نموده است تا بتواند در موضوع تغذیه همراه این عزیزان باشد.تاجایی که با توجه به در خواست های مکرر والدین کودکان مبنی بر نیاز به میوه،شیر وسایر مکمل های غذایی،این مجموعه از ابتدای تیرماه سال 95 برای تهیه و توزیع بسته های مکمل های غذایی بصورت هفتگی اقدام نموده است.

با حمایت های خیرین و یاوران جمعیت خیریه قلبهای سبز ، طبق نیاز سنجی های انجام شده و با تایید پزشکان محترم بخش خون از هفته اول تابستان سال 95، بسته های میوه و مکمل های غذایی برای کودکان مبتلا به سرطان بستری در خش خون بیمارستان کودکان تبریز بصورت منظم اهدا می شود .

بسته های میوه و مکمل غذایی هفتگی شامل : موز ، سیب ، کیک خانگی بدون مواد نگه دارنده ، شیر و پودرهای مکمل مورد تایید پزشکان خون می باشد، که با مشارکت مدیرعامل و جمعی از اعضای داوطلب جمعیت، توزیع می گردند.

ر

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط