گرامیداشت روز مادر در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز

گرامیداشت روز مادر

جمعیت خیریه قلب های سبز به مناسبت روز مادر با حضوردر بخش خون بیمارستان کودکان تبریز، این روز فرخنده را گرامیداشتند و با اجرای موسیقی و نمایش با حضور عموگیتاری و عمو شادی جوی شاد و صمیمی در بخش خون ایجاد نمودند.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط