گرامیداشت هفته پرستار در بخش خون بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز

به گزارش روابط عمومی جمعیت خیریه قلبهای سبز هفته پرستار با حضور دکتر جواد احمدیان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تیریز، دکتر سیامک شیوا رئیس بیمارستان کودکان مردانی آذر، بهرام نسیانی رئیس هیات مدیره و سعید نامور مدیر عامل جمعیت خیریه قلب های سبز در بخشهای خون بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز گرامی داشته شد و از پرستاران زحمت کش این بخش تقدیر به عمل امد. پرستاری وظیفه سنگین و ارزشمندی است و پرستاران به عنوان رکن مهم عرصه بهداشت و درمان همگام با سایر همکاران اعم از پزشکان، بهورزان و نیروهای داوطلب علیرغم نارسایی ها و سختی ها با صبوری در جهت بهبودی سلامت کودکان مبتلا به سرطان اهتمام جدی می ورزند. در همین راستا ضمن گرامیداشت این هفته به همت جمعیت خیریه قلبهای سبز از جامعه پرستاری بخش خون بیمارستان کودکان تقدیر به عمل آمد. جمعیت خیریه قلبهای سبز طی سالیان متمادی همکاری نزدیک و صمیمانه ای با بخش خون بیمارستان در جهت التیام درد و رنج کودکان مبتلا به سرطان داشته است و طی تفاهم نامه نسبت به تامین هزینه های درمانی کودکان مبتلا به آنمی اقدام میکند.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط