گزارش هزینه های درمانی 81 کودک مبتلا به سرطان در آذرماه سال 94

به گزارش روابط عمومی جمعیت خیریه قلبهای سبز، این موسسه با کمک های مردم خیر کلانشهر تبریز و همچنین با همکاری موسسه محک تهران به عنوان همیار اصلی این موسسه در شمالغرب کشور ، هزینه های درمانی مربوط به 81 کودک مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان کودکان تبریز در آذر ماه سال 94 به مبلغ 269/970/000 ریال را تحت پوشش خود قرار داد.

بدینوسیله از کلیه حامیان ،یاوران و خیرین عزیز که با کمک های نقدی و غیر نقدی خود جمعیت را در راستای کمک رسانی به کودکان مبتلا به سرطان یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاریم.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط