افتتاح ساختمان جدید بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان تبریز با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان / اهدا گل کودکان بهبود یافته به پاس تشکر از زحمات جناب آقای دکتر هاشمی

در مراسم افتتاحییه ساختمان جدید بیمارستان کودکان تبریز،کودکان بهبود یافته مبتلا به سرطان با اهدای شاخه گل هایی به نمایندگی از سایر دوستان مبتلا به

ادامه مطلب »