جشن عید غدیر

حضور اعضای جمعیت خیریه قلب‌های سبز در بیمارستان کودکان و جشن عید غدیر همراه با توزیع پک های ویژه که توسط خیرین عزیز تهیه شده

ادامه مطلب »