کودکان مبتلا به سرطان: ( کمک هزینه درمانی – مدارک مورد نیاز )

جمعیت خيريه قلب های سبز با  ارتباط گسترده ای که با موسسه محک تهران (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) داشت توانسته بود از اواخر سال 1389 تا اوایل 1397 به عنوان یاور اصلی موسسه محک، کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان کودکان تبریز را از لحاظ هزینه های درمانی تحت پوشش […]

دانش اموزان مستعد کم بضاعت( کمک هزینه تحصیلی – مدارک مورد نیاز )

جمعيت خيريه قلب های سبز مجوز اوليه خود را به عنوان يك تشكل غيرانتفاعی، غير دولتي و با اهداف آموزشی – تحصيلی از سازمان ملی جوانان در ارديبهشت 1380 اخذ كرده است. اين جمعيت در تاريخ 1387/1/21 تحت شماره ثبت 876 در اداره ثبت شركت های تبريز و مالكيت غيردولتی مردم نهاد به ثبت رسيده […]

واحد مالی و حسابداری

اين بخش توسط يك نيروی كادر اداری و يک حسابدار داوطلب؛ موظف به انجام امور حسابداری و مالی موسسه بر اساس نرم افزارهای مالی و حسابداری، نگهداری و بايگانی اسناد حسابداری انجام فعاليت های مربوط، ايجاد ارتباطات موثر و پويا بين مسئولان ساير بخش های جمعيت و ارائه گزارش مسئولان مربوطه به مديرعامل وقت می […]

واحد کودکان مبتلا به سرطان

  اين بخش كه از دو كادر اداری مجرب تشكيل يافته است، موظف به تشكيل پرونده برای كودكان مبتلا به سرطان و بیماری های شبه سرطانی بستری در بيمارستان كودكان تبريز جهت دريافت شماره پرونده محک، دريافت اسناد دارویی و درمانی، ثبت و ارسال اسناد و پيگيري جهت دريافت هزينه های بيماران مي باشد. همچنين […]

واحد مددجویان و آموزش

اين بخش توسط یک كادر اداری مجرب و چندين نيروی داوطلبی در راستای ساماندهی مددجويان و خانواده های تحت پوشش اين موسسه فعاليت می كند. برخی از فعاليت های اين بخش عبارتند از: • بروزرساني پرونده مددجويان و خانواده های تحت پوشش جمعيت • ثبت اطلاعات و اقلام دريافتي مانند ارزاق و … در پرونده […]

بازرسان

سياست ها، سيستم ها و رويكرد هاي جمعيت خيريه قلب های سبز به گونه ای تعريف و مشخص شده است كه؛ كاركنان رده بالا و عادی، نه تنها در انجام فعاليت ها و وظايفی كه از آنها انتظار می رود؛ بلكه مهم تر از آن در رفتار و فعاليت های شخصی خود نيز بايد جهت […]

هیات مدیره

حفظ و حراست از اموال منقول وغير منقول،رسيدگي به حساب ها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانك ها طی انجام تشريفات قانونی، تعقيب جريانات قضايی و اداری و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي […]

هیات امناء

هيئت امنای جمعيت متشكل از 56 نفر، عالی ترين مرجع تصميم‌گيری جمعيت می باشند. اعضای تشكيل دهنده اين هيئت شامل نيروهای جوان، تحصيلكرده، اساتيد دانشگاه ها، پزشكان، متخصصان، تجار و خيرين بنام شهر، بدون هيچ‌گونه چشمداشت مادی و فقط با نيت خير و نوعدوستی قدم در اين راه گذاشتند و تاكنون برای پيشبرد اهداف جمعيت […]

مأموریت و اهداف

ماموريت (ما چه كار می كنيم؟) جمعیت خیریه قلب های سبز یک تشکل صرفا خیریه و بشردوست با کارکردهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است. این جمعیت با برابر دانستن تمام انسان ها از هر رنگ، دین، نژاد، ملیت، زبان و جنسیت، خواستار اعتلای نوع بشر و طرفدار صلح و آرامش و عدالت جهانی برای تمامی […]

منشور اخلاقی

باسمه تعالي منشور اخلاقی و كاری جمعيت خيريه قلب های سبز حفظ كرامت انسان ها منبعث از تعاليم عاليه و دستورات دين مبين اسلام است. لذا ما اعضای جمعيت خيريه قلب های سبز وظيفه خويش می دانيم تا موارد زير را منشور اخلاقی و كاری خويش قرار داده و به مفاد آن پايبند باشيم: 1. […]