تاریخچه موسسه

تاریخچه موسسه خیریه قلب های سبز شاید بتوان گفت تشکیل این جمعیت تحقق رویای دوران کودکی یک روح سرگشته و شاعرپیشه است. آرزوی برآورده شده پسر بچه‌ای که همیشه به برابری و صلح و دوستی انسان ها و رفع آلام و رنج ها و دردهای آنها اندیشیده است.اما یک آرزو تا از سینه خارج نشود […]

خدمات حمایتی جمعیت خیریه قلب های سبز

کمک هزینه تحصیلی جمعيت خيريه قلب های سبز مجوز اوليه خود را به عنوان يك تشكل غيرانتفاعی، غير دولتي و با  اهداف آموزشی – تحصيلی از سازمان ملی جوانان در ارديبهشت 1380 اخذ كرده است. اين جمعيت در تاريخ 1387/1/21 تحت شماره ثبت 876 در اداره ثبت شركت های تبريز و مالكيت غيردولتی مردم نهاد […]

درباره جمعیت و تاریخچه جمعیت

جمعيت خيريه قلب های سبز مجوز اوليه خود را به عنوان يك تشكل غيرانتفاعي، غير دولتي و با اهداف آموزشی – تحصيلی از سازمان ملی جوانان در ارديبهشت 1380 اخذ كرده است.اين جمعيت در تاريخ 1387/1/21 تحت شماره ثبت 876 در اداره ثبت شركت های تبريز و مالكيت غيردولتی مردم نهاد به ثبت رسيده و […]