كارگروه كودكان مبتلا به سرطان (ياوران محک)

• كارگروه كودكان مبتلا به سرطان (ياوران محک)

این کارگروه وظیفه برگزاری کلاس های نقاشی، خدمات مشاوره، برنامه ریزی جهت بازدید از بخش خون - آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز در مناسبت های مختلف و سایر فعالیت های فوق برنامه در این زمینه را بر عهده دارد.

اهم فعالیت های این کارگروه عبارتند از:

- بازدید های دوره ای و منظم از بخش خون - آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز و پخش بسته های حمایتی، مواد غذایی و خوراکی و ...
- برگزاری جشن ها و مراسم مختلف و شاداب؛ در بخش خون - آنکولوژی بیمارستان کودکان در مناسبت های مختلف مانند: شب یلدا، شب چهارشنبه سوری و ...
- جمع آوری آرزوهای کودکان مبتلا به سرطان بستری در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز، در قالب نقاشی و بر آورده شدن آنها توسط خیرین در درخت آرزوهای نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان

جستجو