کارگروه بازارچه و نمایشگاه ها

• کارگروه بازارچه و نمایشگاه ها

اهم فعالیت های این کارگروه عبارتند از:

- برگزاری بازارچه های خیریه به صورت دوره ای در شهریور و اسفند ماه هر سال به نفع دانش آموزان و دانشجویان مستعد کم بضاعت (هفتمین دوره این بازارچه ها در اسفند سال گذشته برگزار گردید)
- برگزاری نمایشگاه تخصصی کودکان مبتلا به سرطان در بهمن ماه هر سال به نفع کودکان مبتلا به سرطان (دومین دوره این نمایشگاه در بهمن ماه سال گذشته برگزار گردید.)
- برگزاری جشن درخت آرزوهای کودکان مبتلا به سرطان بصورت سالانه؛ برای اهداء آرزوهای این کودکان توسط خود خیرین و در دفتر جمعیت
- برگزاری بازارچه های خیریه در برج رشدیه تبریز و به همت خیرین این مجتمع
- حضور در نمایشگاه بین المللی تبریز در و سایر همایش ها ؛به منظور شناساندن جمعیت و اهداف آن

جستجو