اهدا 50 عدد مرغ جهت پک ارزاق توسط خیرین جمعیت

جمعیت خیریه قلب های سبز در طول سال در چند نوبت اقدام به تهیه و توزیع پک ارزاق در میان بخشی از مددجویان خود می نماید. یکی از این نوبت ها، ماه مبارک رمضان می باشد که هر ساله پک ویژه ای تحت عنوان پک ارزاق ماه رمضان در اختیار خانواده های نیازمند قرار می گیرد. امسال نیز فارغ از مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه، بر عهد خود هستیم تا به بهترین شکل ممکن این بسته های غذایی را به نیازمندان تحت پوشش برسانیم که در این راه مردم عزیز و خیر شهر نیز ما را همراهی نموده و با کمک های نقدی و غیر نقدی خود ما را در تدارک هرچه بهتر این پک یاری می نمایند.

به همین منظور یکی از خیرین بزرگوار و همیشه همراه جمعیت خیریه قلب های سبز با اهدا 50 عدد مرغ بخشی از این پک ویژه را تامین نمودند.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط