برگزاری بازارچه های خیریه ششم و هفتم جمعیت در شهریور و اسفند 93

بازارچه های خیریه ششم و هفتم جمعیت به همت اعضاء هیأت مدیره , مدیرعامل و به خصوص اعضاء داوطلب جمعیت در بازه های زمانی شهریور و اسفند ماه سال 93 در محل دائمی خود در ولیعصر ، فلکه بازار برگزار شد . در این بازارچه ها که با همکاری اعضای فعال جمعیت برپا شد به جهت اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و اهداف جمعیت و همچنین جذب عضو اقدامات شایسته ای انجام گرفت.

برگزاری بازارچه های خیریه ششم و هفتم جمعیت

برگزاری بازارچه های خیریه ششم و هفتم جمعیت

برگزاری بازارچه های خیریه ششم و هفتم جمعیت

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط