حضور هفتگی کارگروه رنگین کمان امید در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز

کارگروه رنگین کمان امید ( کارگروه نقاشی) هر هفته روزهای دوشنبه با حضور در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز, علاوه بر ایجاد اوقات شاد و مفرح برای کودکان بستری در بخش, به آموزش نقاشی نیز می پردازند.

 

اعضا داوطلب کارگروه رنگین کمان امید, در قالب دوره های سه ماهه, در چهار گروه چهار نفره تقسیم بندی می شوند.

افرادی که در این کارگروه به فعالیت میپردازند باید دارای ویژگی و مهارت هایی از جمله, برقراری ارتباط خوب با کودکان, داشتن مهارت کافی در نقاشی و روحیه انجام کار تیمی باشند.

شیوه عضویت در این کارگروه:

افرادی که تمایل دارند در کارگروه رنگین کمان امید فعالیت داشته باشند, ابتدا می بایست به عضویت جمعیت خیریه قلب های سبز درآیند, بعد از عضویت در جمعیت و حضور در جلسات عمومی, داوطلبین در صورت تمایل به گروه انتظار کارگروه رنگین کمان امید اضافه شده و نامشان در دوره های سه ماهه آتی ثبت می شود.

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط